Over ons

Museum ’t Dordrecht van toen wil hét pop-up museum voor moderne Dordtse familiegeschiedenis zijn. In die hoedanigheid wekt, bevordert en onderhoudt het de belangstelling van het publiek voor Dordts erfgoed, dat cultureel, historisch én maatschappelijk van groot belang is. Hierbij ligt de focus op heemkunde en menskunde. Heemkunde houdt de leefomgeving in, menskunde houdt het gedrag in. We kijken dus naar waar en hoe ‘de’ Dordtenaar vroeger leefde.

Het museum is hiermee bedoeld als eerbetoon aan de ‘gewone’ Dordtenaar, die misschien geen succesvol schrijver of architect was, maar wel bestond. Thuis, op straat, op het werk of misschien wel in het weeshuis, klooster of krankzinnigengesticht. De toekomstige bevindingen zullen hierdoor een heel persoonlijk kijkje in het dagelijks leven van ‘de’ Dordtenaar bieden.

Het museum vloeit voort uit de Facebook-groep ’t Dordrecht van toen — Geschiedenis van een eiland. Sinds de oprichting op 5 november 2017 is de naamsbekendheid explosief gegroeid. Al op 5 april 2018, precies vijf maanden na de oprichting, verwelkomden wij het 10.000ste lid. Een jaar na oprichting telde de groep 11.000 leden, inmiddels zijn we de 13.000 leden gepasseerd. Door deze groei behaalde ’t Dordrecht van toen meermaals de pers en werd de oprichter, Leo Kroonen, in december 2018 door AD De Dordtenaar genomineerd voor de titel van Dordtenaar van het jaar 2018. Leo Kroonen eindigde op een mooie tweede plaats.

Het museum wil zich vanuit deze populariteit gaan richten op het toegankelijk maken van een collectie huis-tuin-en-keuken-foto’s, die anders niet door het grote publiek gezien zouden worden. Dit willen wij realiseren door in eerste instantie een pop-up museum in de binnenstad van Dordrecht te openen.

Met onze eerste expositie willen wij deelnemen aan het themajaar ‘Dordrecht 800 jaar stad’, dat in heel 2020 plaatsvindt. In onze subsidieaanvraag, die we vóór 1 oktober 2019 bij de gemeente Dordrecht indienen, zullen wij voorstellen de expositie te laten plaatsvinden van 1 oktober tot en met 31 december 2020.