Expositie

Met onze eerste expositie willen wij deelnemen aan het themajaar ‘Dordrecht 800 jaar stad’, dat in heel 2020 plaatsvindt. Ons plan is om de expositie plaats te laten vinden van 1 oktober tot en met 31 december 2020.

Concrete informatie volgt medio 2020.